အလွမ်းမိုးရာသီ

#1

မိုးကလေးတစ်စက်နှစ်စက်


#2

မိုးနဲ့မြေ


#3

သဲမိုး

Eternal Gosh!


#4

ဝဋ်ကြေွး

Eternal Gosh!


#5

ဧပြီမိုး


#6

ဆိုပေမယ့်လည်း


#7

အက်ကြောင်း


#8

အလွမ်းမိုး


#9

အလွမ်းမဲ့နာရီ


#10

မိုးသည်းချိန်တိုင်း

ကူးကူး


#11

ရူး

ဇော်ခွန်


#12

မိုးပြေး

မြသင်းခြယ်


#13

ချစ်သူဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့သူ

E.M.O


#14

မိုးရွာလား

IOTA


#15

မိုးပုံပြင်

မိုးဇက်


#16

ပြန်ခဲ့တော့

လှိုင်းလုံး


About Us

The best music streaming and karaoke application in Myanmar.

Email : [email protected]

Gita Music Streaming

Subscribe to our newsletter with the form!

©2022 All rights reserved.